flooder
英 [ f'lʌdər ] 美 [ f'lʌdər ]
  • 释义

    溢出物,涌出物